HỎI ĐÁP

Làm thế nào để xây dựng website chuyên nghiệp ?

Làm thế nào để xây dựng website chuyên nghiệp ?
đã hỏi 28/10/2015
Báo mới2
Báo mới

1 Câu trả lời

1. đăng ký tài khoản => 2. điền thông tin website => 3. cập nhật dữ liệu => 4. tích hợp, trỏ tên miền => 5. quảng cáo, bán sản phẩm
đã trả lời 08/11/2015 hoinx 14
hoinx

Câu trả lời của Bạn

Để trả lời câu cho hỏi này, bạn phải Đăng nhập

Tôi đánh dấu câu hỏi này bởi vì ...
10 nói cho người điều hành cờ con lại

Tôi xóa câu hỏi này bởi vì ...
Tôi đánh dấu câu trả lời này vì ...
10 nói cho người điều hành cờ con lại

đánh dấu một bài viết

Bạn đã đánh dấu bài này. Nhấp vào "Hủy bỏ Flag" dưới đây sẽ loại bỏ lá cờ của bạn, do đó làm giảm tính là tốt.

Tôi xóa câu trả lời này vì ...